SKL Consulting Wroclaw
Usługi doradztwa w zakresie imigracji i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Usługi

Legalizacja pobytu

 • zezwolenie na pobyt czasowy  (praca, studia,  połączenie z rodziną)
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • zezwolenie na pobyt stały (polskie pochodzenia, Karta Polaka)
 • pomoc w poszukiwaniu dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie
 • pomoc w załatwieniu spraw w urzędach
 • doradztwo dla pracodawców
 • cofnięcie zakazu wjazdu na terytorium RP (deportacja)

Biznes Imigracja

 • pomoc w założeniu firm w Polsce
 • biznes imigracja
 • biuro wirtualne
 • księgowość dla firm
 • doradztwo i pomoc w prowadzeniu biznesu

Praca i edukacja

 • pomoc przy aplikowaniu w polskie uczelnie
 • doradztwo w zakresie legelnego zatrudnienia w Polsce
 • pomoc w załatwianiu codziennych spraw pobytowych
 • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na prace dla cudzoziemców

dla Firm

SKL Consulting Wrocław (SKL Group Sp. z o.o.) oferuje usługi doradztwa i pomoc w zakresie zatrudnienia cudzoziemców dla polskich firm.

Udzielenia porad i pomocy w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
 • Sprawdzenie dokumentów cudzoziemców posiadających dla zatrudnienia
 • Weryfikacja możliwości oraz sposobów zatrudnienia cudzoziemców z Ukrainy oraz innych państw
 • Pomoc w załatwieniu spraw w urzędach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców
 • Pozostała pomoc w zatrudnieniu obcokrajowców w Polsce
Doradztwo i pomoc cudzoziemcom zatrudnionych w Państwa firmie
 • Konsultacje na temat legalizacji pobytu i zatrudnienia, niezbędnych dokumentów oraz procedur
 • Pomoc w wypełnianiu dokumentów niezbędnych przy legalizacji pobytu ( wniosek o kartę pobytu i inne)
 • Pomoc i doradztwo w trakcie trwania całego procesu legalizacji pobytu czy staranie się o potrzebne do tego dokumentów